Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

Sizler için derlediğimiz en güzel At ile İlgili Sözleri bu sayfada bulabilirsiniz.

At ile İlgili Sözler

Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
Aç at yol almaz, aç it av almaz.
Ağanın gözü ata tımardır.
Ağustosun 15'inden sonra ere kaftan, ata çul.
Al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur.
Alçak at binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay.
Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır.
Arık ata kuyruğu yüktür.
Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez.
At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.
At arıklıkta, yiğit gariplikte.
At at oluncaya kadar sahibi mat olur.
At, avrat ömrü uzatır.
At beslenirken, kız istenirken.
At binicisini tanır.
At binenin kılıç kuşananındır.
At bir dizginde, öküz bir çizide belli olur. Anlamı: Soylu olan, kaliteli olan, işinin ehli olan işinden belli olur.
At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz.
At görmediysen, b.kundan da mı atlamadın! Anlamı: Aşina değilsen, o konuda çözüm üretmek için gerekli ipuçlarını da mı kullanamıyorsun anlamında.
At ile avrat yiğidin bahtına.
At ile avrat yiğidin ikbalindendir.
At kaçmaz, et kaçar.
At karnından yiğit burnundan bellidir.
At kudümüy yurt kudümü, avrat kudümü.
At sahibine göre eşer.
At sahibine göre kişner.
At ver hasım ol, kız ver hısım ol.
At yedi günde, it yediği günde unutur.
At yiğidin yoldaşıdır.
At olacak tay yürüyüşünden belli olur.
At ölür itlere bayram olur.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Ata arpa, yiğide pilav.
Ata binen nalını, mıhını arar.
Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma.
Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
Ata da soy gerek, ite de.
Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.
Ata et, ite ot verilmez.
Ata eyer gerek, eyere er gerek.
Atı alan Üsküdar'ı geçti.
Atım tepmez, itim kapmaz deme.
Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
Atın bahtsızı arabaya düşer.
Atın dorusu, yiğidin delisi.
Atın iyisi arkadan gelmez.
Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Anlamı: Şeyh Edebali Osman Bey’e nasihatının sonunda diyor ki: "Haklı olduğunda kavgadan korkma! Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler!"
Atın varken yol tanı ağan varken el tanı.
Atın ölümü arpadan olsun.
Atın ürkeği, yiğidin korkağı.
Atına bakan ardına bakmaz.
Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz,.
Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. (Atlar tepişir olan eşeklere olur. Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.)
Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
Atlı kaçar, kaçar; yaya arkasına ne düşer?.
Atlıya saat olmaz.
Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem. Anlamı: Kişiye göre hürmet gösterilir anlamında.
Atta, avratta uğur vardır.
Atta karın, yiğitte burun.
Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.
Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
Attan inip eşeğe binilmez.
Beleş atın dişine bakılmaz.
Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.
Bir sürçen atın başı kesilmez.
Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.
Bir ahırda at da bulunur eşek de.
Eğreti ata binen tez iner.
El atına binen yaya kalır.
Emanet ata binen, tez iner.
Eşekler çalışır, atlar yer.
Eşekten at olmaz, ciğerinden aş olmaz.
Eşeğin canı acırsa, atı geçermiş.
Gem almayan atın ölümü yakındır.
Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
İyi at, yemini kendi artırır. Anlamı: Nitelikli insan, kendini belli eder. Dikkat çeker. Aranılan kişi olur…
Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan. (Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden, şeklinde de söylenir) Anlamı: Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözü ile benzer anlamlı.
Küheylan at, çul içinde de bellidir.
Ortak atın beli sakat (kırık) olur.
Tırpan keser, kol övünür, at kaçar yiğit övünür.
Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın.
Yaşı at pazarında sorarlar.
Yavaş atın çiftesi pek olur.
Yavuz at yemini arttırır.
Yiğit at, kendine kamçı vurdurmaz. Anlamı: Sorumlu, işini bilen kişi olmayı öğütleyen bir atasözü. Örnek: Kendinize laf getirmeyin, işinizi iyi yapın, yiğit at kendine kamçı vurdurmaz.
Yiğit yiğide at bağışlar.
Yoksul ala ata binse, selam almaz.
Yöğrük at yemini arttırır.
Yularsız ata binilmez.
Yürük ata kamçı olmaz.
Yürük ata paha olmaz.