Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

Sizler için derlediğimiz en güzel Ağaç ile İlgili Sözleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Ağaç ile İlgili Sözler

Ağaca da çıksa papucu yerde kalmaz. Anlamı: Tarif edilen kişinin hem kurnaz, hem de tedbirli olduğunu ima eder.
Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş.
Ağaca balta vurmuşlar "sapı bendendir" demiş.
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.
Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz. Anlamı: Tarif edilen kişinin hem kurnaz, hem de tedbirli olduğunu ima eder.
Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. (Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür)
Ağacı kurt, insanı dert yer.
Ağacın kurdu içinde olur.
Ağaç, ağaç içinde büyür.
Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
Ağaç kökünden yıkılır.
Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.
Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.
Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.
Ağaç yaprağıyla gürler.
Ağaç yaşken eğilir.
Ağaçlı köyü su basmaz.
Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.
Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
Bir ağaçta gül de biter diken de.
Bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da.
Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.
Eğri ağaca yayım, her gördüğüne dayım deme.
Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.
Halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun olmaz.
Her ağacın meyvesi olmaz.
Her ağaç kökünden kurur.
Her ağaçtan kaşık olmaz.
Her akla geleni işleme her ağacı taşlama.
Kavak uzaya uzaya göğe yetmez.
Akarsu pislik tutmaz. (Akan su, kir tutmaz)
Meyve veren ağaç taşlanır.
Meyveli ağacı taşlarlar.
Yaş kesen, baş keser.