Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

Sizler için derlediğimiz en güzel Misafir ile İlgili Sözleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Misafir ile İlgili Sözler

Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.
Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.
Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.
Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
Evini temiz tut, misafir gelir; kalbini temiz tut, ölüm gelir.
Köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der.
Misafir dediğin maldan sayılır, nereye bağlarsan orada yayılır.
Misafir ev sahibinin kuzusudur. (Bazı yörelerde danasıdır şeklinde de söylenir)
Misafir kısmeti ile gelir.
Misafir misafiri istemez , ev sahibi ikisini de.
Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
Misafir üç gün misafirdir.
Misafirin dokuz nasibi olur, birini yer, sekizini evde kor gidermiş.
Misafirin karnı doyunca, gözü yolda olurmuş.
Misafirin umduğu ev sahibine iki övün olur.
Misafirin yüzsüzü ev sahibini ağırlar.
Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.