Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

Sizler için derlediğimiz en güzel Köpek ile İlgili Sözleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Köpek ile İlgili Sözler

Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da.
Aç at yol almaz, aç it av almaz.
Aç köpek fırın deler.
Açık kaba it değer.
Açık kaba it değer.
Ak köpeğe koyun diye sarılma. Anlamı: Görünüşe aldanma karşındakini iyi tanı, anlamında
Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır.
Akılsız köpeği yol kocatır. (Akılsız iti yol kocatır)
Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz.
Arkalı it kurdu boğar.
Ata da soy gerek, ite de.
Ata et, ite ot verilmez.
Atım tepmez, itim kapmaz deme.
Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
Av köpeği avdan kalmaz.
Başsız evin köpeği çok havlar.
Boş ite menzil olmaz.
Çarşı iti ev beklemez.
Çarşı itiyle ava gidilmez. Anlamı: Doğru iş erbabıyla yapılır.
Çoban ne yesin ki köpeğine yedirsin.
Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar.
Enik için köpek beslenir. Anlamı: Sağlayacağı faydadan dolayı, o kişiye katlanılır anlamında.
Eşeğin ölümü köpeğe düğündür.
Ev sahibinin hatırı olmazsa köpeğini dövmek kolaydır.
Even enik gözsüz kunlar. (Acele eden köpek gözsüz yavrular)
Garip itin kuyruğu bacağı arasında gerek.
Havlayan köpek ısırmaz.
Isıracak it dişini göstermez.
Isıran it,dişini göstermez.
İt ite, it de kuyruğuna buyurur.
İt karı bolsar, yatıp ürür. (Eski Doğu Türkistan atasözü) Anlamı: Kuvvetten düşen it yatıp ürür, şeklinde söylenebilir. Toplum nezdine itibarı kalmayan, sadece ortalığı velveleye verir anlamında.
İt tavlanmayla eti yenmez. Anlamı: Bir insan ne kadar zengin olursa olursa olsun, insani vasıfları gelişmezse, değersizdir.
İt ürür, kervan yürür.
İtten kuzu doğmaz.
Karnı tok it gölgede yatar.
Kısmetsiz köpek, kurban bayramı günü sılaya gidermiş.
Kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır.
Komşu iti komşuya ürümez.
Köpeğe gem vurma, kendisini at sanır.
Köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı.
Köpeği öldürmesi var ama (emme), sahibinin hatırı var.
Köpeğin iyisi leşin başında belli olur.
Köpek bile yal yediği kaba pislemez.
Köpek ekmek veren kapıyı tanır.
Köpek neyleyecek takkeyi, tingilderken düşürür.
Köpek sahibini ısırmaz.
Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez.
Köpek sürünmekle etek kesilmez.
Köpekle dalaşmaktansa, çalıyı dolanmak hayırlıdır.
Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar.
Köpeksiz köy bulmuş, değneksiz dolaşıyor.
Köpeksiz köyde değnekle gezilmez.
Köpeksiz sürüye kurt girer.
Köy buldum köpeksiz, içinde dolaşıyorum değneksiz. (Sopeliv vnahe u dzağlo, şyan viyarebi u gargno) Anlamı: (1985’li, Borçka-Camili (Macaheli)'li Sinem Gökdemir'den naklen Said Dağdaş, 21 Mart 2009)
Köyden köye it ürümez.
Kurban etiyle köpek tavlanmaz.
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş.
Kurtla görüşürsen köpeğini yanından ayırma.
Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur.
Sahipsiz eve it buyruk.
Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar.
Ulumasını bilmeyen köpek, ağıla kurt düşürür. Anlamı: Yerinde konuşmasını bilmeyen kişi, faydadan çok zarar verir anlamında.
Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
Ürümesini bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.
Ürüyen köpek ısırmaz. (Havlayan köpek ısırmaz)
Üzüm zamanı, it aç kalmaz.
Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur.
Yavşak büyür bit olur, enik büyür it olur.
Yavuz itin yarası eksik olmaz.
Yerli tavşanı yerli tazı kapar.
Zorla köpek domuz avına gitmez. Anlamı: Zorla, isteksizce iş yaptırılmaz.