Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

Sizler için derlediğimiz en güzel Dostluk ile İlgili Sözleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Dostluk ile İlgili Sözler

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.
Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
Akılsız dosttan akıllı düşman iyidir (yeğdir).
Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.
Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Aslan postunda, gönül dostunda.
Ata dostu oğla mirastır.
Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne; günde bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne.
Bin dost az, bir düşman çok.
Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
Domuz derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz.
Dost acı söyler.
Dost ağlatır, düşman güldürür.
Dost başa, düşman ayağa bakar.
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
Dost dostun eğerlenmiş atıdır.
Dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes.
Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.
Dost kara günde belli olur.
Dost kazan dost! Düşman anandan da doğar.
Dost olmayınca düşman bilinmez.
Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
Dostlar alışverişte görsün.
Dostluk başka, alışveriş başka.
Dostluk kantarla, hesap miskalle.
Dostum beni ansında (getirdiği hediye) bir çürük fındık olsun.
Dostun alttğı taş baş yarmaz.
Dostun odu cehennem odunundan beterdir.
Dostunu överken yerecek yer bırak.
Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.
Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
Eski düşman dost olmaz.
Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.
Gerçek dost kötü günde belli olur.
Her şeyin yenisi, dostun eskisi.
Kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur.
Kişi arkadaşından bellidir.
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Sadık dost akrabadan yeğdir.
Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.
Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne.
Sırrını söyleme dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna.
Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.
Utanma pazar, dostluğu bozar. Anlamı: Tanıdıklar arasındaki alışverişte, fiyatın ve ödeme koşullarının belirtilmesine utanılırsa sonunda dostluk bozulur.
Yakın dost hayırsız hısımdan yeğdir.
Yoldan kal, yoldaştan kalma.