Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

A harfi ile başlayan atasözü ve deyimler. En güzel atasözleri ve deyimleri, ayrıca yerel sözleri, anlamlarıyla beraber sizler için derledik. Seçtiğimiz Türkçe atasözleri örnekleri, sitemizde alfabetik olarak sıralanmaktadır. Alfabetik linklere tıklayarak sadece ilgili harf ile başlayan atasözlerini ve deyimleri görebilirsiniz.

A ile Başlayan Atasözleri

At karnından yiğit burnundan bellidir.
At kudümüy yurt kudümü, avrat kudümü.
At sahibine göre eşer.
At sahibine göre kişner.
At ver hasım ol, kız ver hısım ol.
At yedi günde, it yediği günde unutur.
At yiğidin yoldaşıdır.
At olacak tay yürüyüşünden belli olur.
At ölür itlere bayram olur.
At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
Ata arpa, yiğide pilav.
Ata binen nalını, mıhını arar.
Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma.
Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
Ata da soy gerek, ite de.
Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.
Ata dostu oğla mirastır.
Ata et, ite ot verilmez.
Ata eyer gerek, eyere er gerek.
Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek.
Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.
Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.
Atalar çıkarayım der tahta, döner dolanır gelir bahta.
Ataların sözü Kuran'a girmez; ama yanınca yürür.
Ateş alev ile söndürülmez.
Ateş demekle ağız yanmaz.
Ateş düştüğü yeri yakar.
Ateş düzene girdi hamur bitti, işler düzene girdi ömür bitti. Anlamı: Serik’li, 1923 doğumlu yaşlı bir Yörük kadınından naklen Mustafa Aydın’dan naklen Said Dağdaş)! “Sacım düzen buldu hamurum tükendi, evim düzen buldu ömrüm tükendi” atasözü ile (Dodurga'lı Fatmana Dağdaş, 1977) ile benzer anlamda.
Ateş ile barut bir arada olmaz. (Ateş ile barut bir arada durmaz)
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Atı alan Üsküdar'ı geçti.
Atılan ok geri dönmez.
Atım tepmez, itim kapmaz deme.
Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
Atın bahtsızı arabaya düşer.
Atın dorusu, yiğidin delisi.
Atın iyisi arkadan gelmez.
Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Anlamı: Şeyh Edebali Osman Bey’e nasihatının sonunda diyor ki: "Haklı olduğunda kavgadan korkma! Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler!"
Atın varken yol tanı ağan varken el tanı.
Atın ölümü arpadan olsun.
Atın ürkeği, yiğidin korkağı.
Atına bakan ardına bakmaz.
Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz,.
Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. (Atlar tepişir olan eşeklere olur. Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.)
Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
Atlı kaçar, kaçar; yaya arkasına ne düşer?.
Atlıya saat olmaz.
Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem. Anlamı: Kişiye göre hürmet gösterilir anlamında.
Atta, avratta uğur vardır.
Atta karın, yiğitte burun.
Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.
Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
Attan inip eşeğe binilmez.
Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez.
Atılan ok geri dönmez.
Atmaya niyeti olmayan, taşın büyüğüne sarılır.
Av avlanmış, tav tavlanmış.
Av avlayanın, kemer bağlayanın.
Av köpeği avdan kalmaz.
Av vuranın değil alanın.
Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
Ava giden avlanır.
Avcı nanca al bilse, ayı onca yol bilir.
Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir.
Avlunun otu acı olur! Anlamı: Kişiye en yakınından/yakınlarından verilen öğüt tesir etmez, çok etkili olmaz anlamında. Ayrıca, "Mum dibine ışık vermez!" veya "Babadan ve kocadan, hoca olmaz!" atasözleri ile anlam ilişkisi de vardır.
Avradı boşayan topuğuna bakmaz.
Avradı eri saklar, peyniri deri.
Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.
Avradın dolaşığı, akşamdan sabaha kor bulaşığı. (Karının dolaşığı, akşamdan kor bulaşığı)
Avrat malı, kapı mandalı.
Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar.
Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
Ay buluttan çıksın da gör, ayva tüyünü atsın da gör. Anlamı: Daha yeni doğan çocuk hakkında konuşmak erken, biraz büyüsün, serpilsin, ondan sonra bakın siz onun güzelliğine, yaratılışındaki mükemmelliğe anlamında. (F. Dağdaş, 1984)
Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.
Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur.
Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez.
Ay ışığında ceviz silkilmez.
Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
Ayağı yürüten baştır.
Ayağında donu yok, fesleğen takar başına.
Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin.
Ayağını yorganına göre uzat.
Ayağının bastığı yerde ot bitmez.
Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.
Ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.
Ayaklar baş, başlar ayak oldu.
Ayaklar ıslanmadan balık tutulmaz. Anlamı: (1985’li, Borçka-Camili (Macaheli)'li Sinem Gökdemir'den naklen Said Dağdaş, 24 Mayıs 2006)! "Emekte biter yumak!" atasözü ile benzer anlamda…
Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne; günde bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne.
Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.
Ayrandan aşağı katık olmaz.
Ayranı yok içmeye, tahtıravanla gider sıçmaya.
Ayranım ekşidir diyen olmaz.
Ayvaz kasap hepsi bir hesap.
Ayyar tilki art ayağından tutulur.
Ayı akım, kirpi yumuşağım demiş.
Ayı çocuklarını büyütmüş, duru su içmeye vakti olmamış (Datv bokrebi motzriya tzte tzkali ver usmiya).
Ayı gördüm, yıldıza itibarım yok.
Ayı görmeden bayram etme.
Ayı yavrusunu severken öldürürmüş.
Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır.
Ayının bildiği 40 türkü, 40’ı da armut üstüne. (Kadir Başboğa’dan naklen Kamil Taşçıoğlu)
Ayıpsız yar arayan yarsız kalır.
Ayırıcı gelmiş, seçici gelmiş. Orta yere sı.ıcı gelmiş. Anlamı: Pişmiş aşa su katan, işi bozan kişiyi tanımlar. (F. Dağdaş, 04. 1980)
Ayıya sormuşlar mesleğin ne diye? Berberlik demiş. Amma da eline yakışır ya, demişler! Anlamı: (Mehmet YAMAN’dan naklen Celil Yaman'dan naklen Said Dağdaş, 14.02.2011). "Babam bunu sofraya tabak koymaya çalışırken yemeği dökünce söyledi. Yani tanım ve doğası gereği bazı işleri belli kişiler yapabilir, yapması uygun düşer.
Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış.
Az ada, çok öde.
Az ateş çok odunu yakar.
Az el aş kotarır , çok el iş kotarır.
Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.
Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
Az mal kan yutturur, çoğu birbirini güttürür.
Az menfaat çok zarara mal olur.
Az olsun, uz olsun.
Az sabırda, çok keramet vardır.
Az söyle, çok dinle.
Az tamah çok ziyan getirir.
Az veren candan, çok veren maldan.
Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.
Az yetmez, çok artmaz.
Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.