Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

C harfi ve Ç harfi ile başlayan atasözleri ve deyimler listesi. C ve Ç ile başlayan atasözü, deyim ve anlamlarını sayfamızda bulabilirsiniz.

C ve Ç ile Başlayan Atasözleri

Cahil, kazdığı kuyuya kendi düşer.
Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür.
Cahile söz yetmez, çalıda gül bitmez.
Cahille bal yenmez. Alimle taş taşı.
Cim cim hocadan, kum çiğneyen hacadan kork. Anlamı: Isparta - Uluborlu ilçesi ve yöresinden. (Demirdal, 1968, s. 565)
Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.
Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı yeğdir.
Cahille arkadaş olma küstürürsün, cam kırığıyla k.çını silme kestirirsin.
Cambaz ipte, balık dipte gerek.
Cami duvarına işeyen itin ölümü yakındır.
Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.
Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar.
Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur.
Can bostanda bitmez.
Can boğazdan gelir.
Can candan şirindir.
Can canın yoldaşıdır.
Can ciğerden tatlı...
Can cümleden azizdir.
Can çıkar huy çıkmaz.
Can çıkmadan ümit kesilmez.
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Cana geleceğine mala gelsin.
Canı yanan eşek, atı geçer.
Canı acıyan ne demez! Karnı acıkan ne yemez!
Canı cana ölçmeli. (Malı mala, canı cana ölçmeli)
Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.
Canı yanan eşek attan yürük olur.
Cebinde penceviş parası yok, gözü suralıkda. Anlamı: Isparta - Uluborlu ilçesi ve yöresinden. (Demirdal...
Cefayı çekmeyen safanın kadrini bilmez.
Cenaze yıkayıcıya hak doğrulsun. Anlamı: Hakkı olana hakkının verilmesi esastır, gerisinin önceliği yoktur.
Cennet de bu dünyada cehennem de.
Cevizin içinde, o kadar da koz olmaz mı canım? Anlamı: Her malda, hatta insanoğlunda da, az da olsa çürük bulunur, anlamında.
Cin tutana bir muska yeter.
Cingen cingenden köy kıskanır.
Cingen cingene çatmayınca, kasnak boğazına geçmezmiş.
Cingenler çayda döğüş etmiş de taş bulamamışlar!
Cins horoz yumurtada öter.
Cins kedi ölüsünü göstermez.
Cinstir çeker, b.ktur kokar.
Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler.
Cömert ile nekesin harcı birdir.
Cumhura muhalefet kuvveihatadandır. Anlamı: Kuvveihata: Hataların en büyüğü. Anlamı: Halkın kararına karşı çıkmak, halkın savunduğu davaya muhalif olmak hataların en büyüğüdür.
Çabalama ile çarık yırtılır.
Çabuk parlayan çabuk söner.
Çağırılan yere erinme, çağırılmayan yere görünme.
Çağrılmadık yere çörekçi ile börekçi gider.
Çaırıldığın yere git, ar eyleme; çaırılmadığın yere gidip yerini dar eyleme.
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Bazen, çalma kapımı çalarlar kapını, şeklinde de söylenir.
Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez.
Çalışan demir pas tutmaz.
Çalışanın yatanda hakkı vardır.
Çalışmak ibadetin yarısıdır.
Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.
Çamura taş atma üzerine sıçrar.
Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir.
Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar.
Çarık çarıkla, sarık sarıkla...
Çarşı iti ev beklemez.
Çarşı itiyle ava gidilmez. Anlamı: Doğru iş erbabıyla yapılır.
Çatal kazık yere batmaz. Anlamı: Mutabakat sağlanamayan işten verim alınmaz.
Çay sıra gidip yol sıra gelme! Anlamı: Verilen işi noksan yapma, anlamında.
Çaydan geçip çipildende boğulma. Anlamı: İşin zor tarafını hallettikten sonra daha kolay aşamasında beceriksizlik gösterme, anlamında.
Çekişmeden pekişilmez.
Çengi ölüsü çalgı ile kalkar.
Çeyrek ekmeğin bismillası (besmelesi) olmaz. Anlamı: Külhanbeyi tarzı kullanılan bir söyleyiştir. Hallederiz, Besmele bile çekmeye değmez, anında gereğini yaparız, anlamında.
Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane gelecek yıl çıkmış.
Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak, cümlenin muradını verecek Hak.
Çingene ciğer pişirir, yemeden karnın şişirir.
Çingene çadırında musandıra ne arar? Anlamı: Musandıra: Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük. Çingenenin hayat tarzının farklı olduğunu ifadede kullanılır.
Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez.
Çingene musandıra bilmez! Anlamı: Musandıra: Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük. Çingenenin hayat tarzının farklı olduğunu ifadede kullanılır.
Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.
Çirkefe taş atma, üzerine sıçrar.
Çivi çiviyi söker.
Çivi çıkar ama yeri kalır.
Çiğnemeden yutulmaz.
Çıkacak kan damarda durmaz. (Akacak kan damarda durmaz)
Çıkmayan candan umut kesilmez.
Çıngıraklı deve kaybolmaz.
Çıracı olsam ay akşamdan doğar.
Çobanın armağanı, çam sakızı... (Çam sakızı çoban armağanı)
Çoban ne yesin ki köpeğine yedirsin.
Çobansız koyunu kurt kapar.
Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır.
Çocuğun yediği helal, giydiği haramdır!
Çocuk düşe kalka büyür.
Çocuk evin meyvesidir.
Çocuk oyundan, aptal düğünden usanmaz.
Çocuktan al haberi.
Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
Çok açılma, soğuk alırsın.
Çok bilen çok yanılır.
Çok el, ya yağmaya ya yolmaya.
Çok gezen ayağa b.k bulaşır.
Çok gezen pabuç, b.k kaldırır.
Çok gezen çok bilir.
Çok incelme, koparsın.
Çok konuşan çok yanılır.
Çok koşan çabuk yorulur.
Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Anlamı: Yani, bilgi ve deneyim yaşla değil yaşanmışlıkla elde edilir anlamında. Bu söz daha sonraları, çok okuyan değil çok gezen bilir, şekline bürünmüştür.
Çoğu zarar, azı karar.
Çömçe tutan elim olsun, ocaklıkta yerim olsun.
Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.
Çubuk kırılır, çıt der; kütük kırılır, küt der.
Çuhayı fırçayla, kadifeyi elle.
Çul içinde aslan yatar.
Çürük iple kuyuya inilmez.
Çürük tahta çivi tutmaz.
Çürük tahtaya çivi çakılmaz.
Çürüksüz koz olmaz! Anlamı: Cevizin içinde çürük de bulunur! Her malda, hatta insanoğlunda da, az da olsa çürük bulunur.