Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

O ve Ö ile başlayan deyim ve atasözleri. O - Ö ile başlayan Türkçe atasözlerini sayfamızda bulabilirsiniz.

O ve Ö ile Başlayan Atasözleri

Ocağın yedisine, güvenme başkasına, ille de eşinin erkek kardeşine (güvenme) (Zemheris ruvasa, numyendobi shvasa, ille de solis zmasa)
Od yok ocak yok.
Odun çatar kül almaz, inek sağar yağ almaz. Anlamı: İşini tertipli yapmayan kişi hakkında kullanılır.
Oduncunun gözü omçada (bağ kütüğü).
Oduncunun gözü omcada (bağ kütüğü) dilencinin gözü çömçede (tahta kepçe).
Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.
Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.
Oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi, kız anadan öğrenir sofra düzmeyi.
Oğlan babasından öğrenir yazı yazmayı, kız anasından öğrenir sokak gezmeyi.
Oğlan dayıya, kız halaya çeker.
Oğlan doğur, kız doğur; hamurunu sen yoğur.
Oğlan doğurdum, oydu beni; kız doğurdum, soydu beni.
Oğlan evi dilenci, kız evi yalancı. Anlamı: Kız isterken çok ısrarlı olunmasının doğal olduğu ifade edilmektedir.
Oğlan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun.
Oğlan oyuna gitti, kız koyuna gitti. Anlamı: Yaşlanan ve yalnız kalan kişilerin halini anlatmak için kullanılır.
Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna gider.
Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü.
Oğlum sen doğru dur, eğri belâsını bulur.
Oğlumun hasta oluşuna yanmam, huyunun değiştiğine yanarım. Anlamı: Önem vermede öncelik değişebilir anlamında.
Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.
Olacakla öleceğe çare bulunmaz (yoktur).
Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.
Olanın, olmayana borcu vardır. Anlamı: Yozgat – Akdağmadeni yöresine ait olduğu söylenen bu atasözü, varlıklı olanların ihtiyaç içinde bulunanlara mallarından infak etmesi gerektiğini hatırlatır.
Oldu olacak, kırıldı nacak! Seri gelmiş başa gelecek. Anlamı: Başa gelen musibetlerin fazlalığı vurgulanmaktadır.
Olgaç oğlak b.kundan belli olur.
Olmayalım keser gibi hep bana hep bana, olalım testere gibi bir sana bir bana. Anlamı: Bencil olmayalım. Beraber olalım, ikimizin de faydasına olsun.
Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş.
Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş.
Olursan kazık olma, tokmak ol.
On ceviz alsan ikisi çürük çıkar.
On para on arslanın ağzında.
Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar.
Orman olur da domuz olmaz mı?
Ortak atın beli sakat (kırık) olur.
Ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.
Ortaklık öküzden, başka buzağı yeğdir.
Osmanlı değilsek de (bile), Osmanlı pabucu çevirmişliğimiz vardır. Anlamı: Usül, görenek, edeb-erkan görmüşlüğümüz vardır anlamında bir deyim.
Osmanlının ayağı üzengide gerek.
Ot kökü üstünde biter.
Otu çek köküne bak. Anlamı: Toplum içindeki değerine, soyuna, sopuna bak. Sonra karar ver anlamında. Örnek: O kim ki? Otu çek köküne bak!
Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.
Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler, yenim dar demiş.
Öküz öleceği zaman bıçak çoğalır. Anlamı: Fırsat kaybolunca, olacak iş olmayınca görüş ortaya koyan, derde derman olmaya yeltenen çok olur anlamında.
Öküze boynuzu yük gelmez.
Öküzün yazın harmanda pislediği, kışın saman olarak önüne gelirmiş. Anlamı: Geciktirilen, ihmal edilen işler mutlaka umulmadık, beklenmedik şartlarda karşımıza çıkar. Bir diğer anlamı da, yapılan kötü işin eninde sonunda, yapan kişiyi bulacağı şeklindedir.
Ölen inek sütlü olur. Anlamı: Kaybedilen mal, kıymete biner anlamındadır.
Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara sabr-ı cemiller versin. Cümlemize de tedarikli olmayı nasib eylesin. Kendi yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Anlamı: Erzurum yöresinde alınan bir taziye duası.
Ölmüş koyun, kurttan mı korkar. Anlamı: Hesabını verecek işi olmayanın, gözü pek olur.
Ölü öldüğü günkü gibi yanılsa, gelin geldiği günkü gibi sevilse. Anlamı: Yeni senek suyu soğuk tutar, atasözü ile benzer anlamda.
Ömer diyecek dudak domarışından belli olur. Anlamı: Kişinin ne demek istediği ilk cümlelerinden hatta hali tavrından anlaşılabilir.
Ön gürlüğü gelir geçer, Allah son gürlüğü versin.
Öz ağlar, göz de ağlar. Anlamı: Ağlama, içten gelir. İçtenlikten kaynaklanır.