Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

S - Ş harfleriyle başlayan atasözü ve deyimler. S ve Ş ile başlayan Türkçe atasözleri aşağıda listelenmiştir.

S ve Ş ile Başlayan Atasözleri

Sabah ola hayır ola.
Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış.
Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder.
Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz.
Sabreden derviş, muradına ermiş.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
Sabrın sonu selamettir.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
Sac kızar, hamur biter! İş düzelir, ömür biter!
Sac kıvamını bulur hamur tükenir, yaş kıvamını bulur ömür tükenir!
Sacım düzen buldu hamurum tükendi, evim düzen buldu ömrüm tükendi.
Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba (ata) malı tez tükenir evlat gerek kazana.
Sadık dost akrabadan yeğdir.
Safa ile yenen cefa ile kazanılır.
Sahipsiz eve it buyruk.
Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi.
Sakla beni varken, bulunayım sana yokken.
Sakla samanı, gelir zamanı. Anlamı: Daima tedbirli olmayı öğütler.
Sakla samanı, gelir zamanı, altı karış kar yağdı kara kiraz zamanı. Anlamı: Daima tedbirli olmayı öğütler.
Sakla samanı, gelir zamanı, altı karış kar yağdı kiraz zamanı. Sattım samanı, yaptırdım bu hanı... Anlamı: Tedbirli olmayı öğütleyen veciz bir söz.
Sakınılan göze çöp batar.
Sallanır çamın kozağı, inekten doğar buzağı. Anlamı: Babayiğit insanı doğuran hanımı, anayı tarifte kullanılır.
Saman elinse samanlıkta mı elin?
Samanın iyisini Mart’a sakla, saklamazsan ala dananın derisini arda koy. Anlamı: İktisatlı ve tedbirli olmanın önemini anlatan bir atasözü.
Sana taşla vurana sen aşla vur.
Sana vereyim bir öğüt: Ununu elinle öğüt.
Sanat altın bileziktir.
Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez.
Sarhoştan deli bile korkar.
Sarmısak içli dışlı, soğan yalnız başlı.
Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
Sarı altının olacağına sarı samanın olsun.
Sarı saman, sarı liradır derler. Anlamı: Bolluğunda bir kıymet taşımayan mal, talep arttığında kıymete biner. Bu nedenle tedbirli olmak ve bunun sonunda kazanç elde etmek mümkündür anlamında.
Sarığı sarar, sarar, ulamı yetiştiği yere sokarsın.
Satılık ziftin olsun, Selanik'ten kel gelir.
Sayılı günler tez geçer.
Sayılı koyunu kurt kapmaz.
Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
Saçım ak mı kara mı? Önüne düşünce görürsün.
Sağ baş yastık istemez.
Sağlık varlıktan yeğdir.
Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.
Sağır için iki kere kamet olmaz.
Sağır işitmez uydurur.
Sebepsiz kuş bile uçmaz.
Sel gider kum kalır.
Sel ile gelen yel ile gider.
Selam para, kelam para.
Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa.
Sen bilirsin deyince kavga olmaz.
Sen bir garip Çingenesin, telli zurna nene gerek.
Sen doğru dur, eğri belasını bulur.
Sen hot ben hot, kim dökecek koca öküze ot.
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
Sen işten korkma, iş senden korksun.
Sen kazan da düşmana kalsın.
Sen kendini övme el seni övsün.
Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.
Sen pekmezi iyi yap sinek Bağdat'tan gelir.
Sen sen, ben ben.
Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu.
Senden devletli ile ortak olma.
Senden çıkmış bir kada (kaza), kime gidersin imdada.
Senet, kefilden sorulur. Anlamı: Bir başarsızlık durumunda bunun hesabı sadece başarısız olandan değil, ilgili kurumdan/kişiden/kefilden de sorulur.
Sepetteki karnıma, sandıktaki sırtıma.
Serkeş öküz soluğu kasap dükkanında alır.
Sermayen bir yumurta ise taşa çal.
Serçeden korkan darı ekmez.
Serçeye çubuk beredir.
Sev beni, seveyim seni.
Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise.
Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
Sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı.
Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.
Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.
Sıcağa kar mı dayanır?
Sıçan geçer yol bulur.
Sıçan çıktığı deliği bilir.
Sıçana rakı içirmişler, kediye meydan okumuş.
Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne.
Sıkısız tüfek, patlamaz. Anlamı: Bir konuda birikimi olan gerektiğinde birikimini yansıtır. Olmayan ise, sıkısız tüfek gibi işlevsizdir.
Sıpalı eşek, deste bozar. Anlamı: Bir toplantının verimini bozacak şekilde konu ve kapsam dışına çıkmak, vb. aykırılıkları tanımlamada kullanılır.
Sırrını söyleme dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna.
Sırtımdaki sırtımda, teknedeki karnımda. Anlamı: Hazırlığımızı tamamladık. Her şeyimiz hazır anlamında...
Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.
Sırça köşkte oturuyorsan, komşuna taş atma.
Sıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş.
Sı.ılacak ağız g.te yakın gelir.
Sine sine gezer, sineği boynundan üzer (ezer).
Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
Sinek pekmezciyi tanır.
Sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez.
Sitte-i Sevir, kapıyı çevir.
Siyah inekten beyaz süt sağılır.
Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz.
Soğan diktim soğan çıktı, samsak (sarımsak) diktim samsak çıktı, cinsine ettiğim cinsine çekti.
Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.
Sokma akılla ancak dokuz adım gidilir.
Sokma kuyruk, üç adım gider.
Son gülen iyi güler.
Son pişmanlık fayda vermez.
Sona kalan dona kalır.
Sonradan gelen devlet devlet değildir.
Sonradan gelenin evi uç, tarlası kıraç olur.
Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi; sonradan kadın olanın hamama sığmaz tası.
Sora sora Bağdat bulunur.
Soran yanılmamış.
Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.
Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi; bilmez ki sorsun, bilse sorardı.
Soy asma, soyuna çeker.
Soydur çeker, b.oktur kokar.
Soydur çeker, huydur geçer.
Soyunu sorma! Konuşuşundan belli olur. Anlamı: Kişinin niteliğini anlamada, konuşması iyi bir göstergedir.
Soğuk, kırk kat keçe, ben ondan geçe; bir kat deri, ben ondan geri demiş.
Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
Söyle söyle o söz, doku doku o bez.
Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.