Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

T harfi ile başlayan atasözü ve deyimler. En güzel atasözleri ve deyimleri, ayrıca yerel sözleri, anlamlarıyla beraber sizler için derledik. Seçtiğimiz Türkçe atasözleri örnekleri, sitemizde alfabetik olarak sıralanmaktadır. Alfabetik linklere tıklayarak sadece ilgili harf ile başlayan atasözlerini ve deyimleri görebilirsiniz.

T ile Başlayan Atasözleri

Tabak mısın, it b.kuna muhtaçsın.
Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar (çarpar).
Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.
Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.
Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Tamah varken müflis acından ölmez.
Tamahkârlar için yenilgi ders olmaz.
Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
Tanrı biler, kim kazanır kim yer?
Tarhana kaşığıyla, her iş yakışığıyla.
Tarla çayırda, bağ bayırda.
Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz.
Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı.
Tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder.
Tartılırsan denginle tartıl.
Tas, yere düşmeden çanlamaz.
Tasa doyurur, acı acıktırır.
Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.
Taş başında bir gömlek, saç başında bir ekmek, dünyada gezenim yok, ahirette mezarım yok. Anlamı: Çoru çocuğu olmayan Nuruz ananın içini döktüğü anda söylediği sözler. Giyecek yümek için kullanılan taşın üstünde yıkanacak bir gömleğim var.... başka hiçbir şeyim yok anlamında kahır kokan bir ifade.
Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin.
Taş düştüğü yerde ağırdır.
Taş yerinde ağırdır.
Taş da elimde, kuş da elimde.
Taş taşa söykenir.
Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan tekesi olur. Anlamı: Ailede anne-baba ne yaparsa çocuklarda aynısını, hatta daha ileri seviyesini yapar.
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Taşla varana aşla (aş ile) var. Anlamı: Düşmanlığı devam ettirme. Öfkeli olma, işin oluruna git.
Tatarın kılavuza ihtiyacı yok.
Tatlı söz (dil) yılanı deliğinden çıkarır.
Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.
Tatlı ye, tatlı söyle.
Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.
Tavas oğlunun katırı, ne sarsan götürü(r).
Tavşan (Fare) dağa küsmüş dağın haberi olmamış.
Tavşan dağda, suyu ateşte.
Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar.
Tavuk gelen yerden yumurta esirgenmez.
Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış.
Tavuğun sadakası bir yumurta.
Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
Taze bardağın suyu soğuk olur.
Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.
Tedariksiz abdest bozmaya oturan, domalı domalı taş arar.
Tedbirde kusur koyup takdire bahane bulma! Anlamı: Tedbirini almadan Allah'ın takdirine bahane arama. Tedbirde kusur koyup takdirde bahane arama!
Tek kanatla kuş uçmaz.
Teke eti ilaç olur, keçi eti yel olur.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Anlamı: İşini yapan karşılığını alır. Mesela tarla icarlayan, aldığı mahsulden faydalanır. İstifade eder.
Tembele iş buyur sana akıl ögretsin.
Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş.
Tembelliğin hatırı için yoksulluğa katlanıyorum. Anlamı: Tembel avuntusu... Tembelliğin hatırını kıramıyorum, bu nedenle yoksulluğa devam, anlamında bir kullanım.
Temeğin ağzına gelen b.k geri götürülmez. Anlamı: Ne söyleyeceksen söyle. Açık konuş! anlamında. Temeğin ağına gelen b.k geri götürülmez! Ne söyleyeceksen söyle!
Temel taşı temelde, köşe taşı köşede gerek.
Temiz iş altı ayda çıkar.
Tencere demiş, dibim altın.
Tencere dibin kara, seninki benden kara.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
Terazi var, tartı var; her bir şeyin vakti var.
Tereciye tere satılmaz.
Terzi kendi söküğünü dikemez.
Terziye dinlen demişler, ayağa kalkmış.
Terziye göç demişler, iğnem başımda demiş.
Tevekkelin gemisi batmaz.
Tevekküllünün (tevekilin) danasını kurt yemez. Anlamı: Tedbirini alıp Allah’a tevekkül edilirse mala zarar gelmez anlamında.
Teyze, ana yarısıdır.
Teşbihte hata olmaz.
Tırnağın varsa başını kaşı.
Tırnağın varsa kaşın, yoksa düşün.
Tırpan keser, kol övünür, at kaçar yiğit övünür.
Ticaretin yemini olmaz.
Tilki, benim için demem ama üzümsüz bağın kökü kurusun demiş. Anlamı: Bir iş usülünce yapılmadığı, hazırlıklı olunmadığı zaman söylenir. Her işin usulunce yapılması gerektiğinde kullanılır.
Tilki: Ben benim için demem ama, bağlar üzümsüz yakışmaz, demiş. Anlamı: Bir iş usülünce yapılmadığı, hazırlıklı olunmadığı zaman söylenir. Her işin usulunce yapılması gerektiğinde kullanılır.
Tilki öleceği gün kırda bulunurmuş.
Tilki rençberlik yapacakmış, ikindinin sıcağından korkmuş da vazgeçmiş... Tavuk tutmayı tercih etmiş.
Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider.
Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
Tilkiye sormuşlar: Kızarmış tavuk yer misin? Gülmekten cevap verememiş.
Tilkiye tavuk kebabı yer misin, demişler; adamın güleceğini getiriyorsunuz, demiş.
Tohum, tarlada biter.
Tok açın halinden anlamaz. Anlamı: İhtiyacı olanın halini, aynı ihtiyacı hissetmeyenler çoğu kez bilemez.
Tok, açın halinden bilmez. Anlamı: İhtiyacı olanın halini, aynı ihtiyacı hissetmeyenler çoğu kez bilemez.
Tok, açın halinden ne anlar? Anlamı: İhtiyacı olanın halini, aynı ihtiyacı hissetmeyenler çoğu kez bilemez.
Tok ağırlaması güçtür.
Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.
Tokmağı baş kazık yer.
Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat'a gider.
Topalla gezen aksamayı öğrenir.
Toplum içinde eşeğin kuyruğunu kesme, mahna veren çok olur.
Toprağa kıymet biçilmez.
Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
Toprak alan kaybetmez.
Turpun sıkından seyreği iyidir.
Tutulan sakal yolunur.
Tutulmayan uğru, beyden doğru.
Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
Tükendi söz, karaldı köz, kalkın gidin, yatacağız biz!
Türk karır, kılıcı karımaz.
Türk milleti pazarlıkta utanır, kavga etmekte utanmaz. Anlamı: İşinizi baştan yapın, anlamındadır.
Türk'ün aklı gözünde.
Türk'ün aklı sonradan gelir.
Türk’ün çocuğu bir iki, gerisi tasa yükü.
Türk’ün çocuğu dört, gerisi dert.
Türk’ün çocuğu üç, gerisi güç.