Toggle Menu
Güzel sözler arşivi

Atasözleri

 1. A
 2. B
 3. C / Ç
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I / İ
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O / Ö
 16. P
 17. R
 18. S / Ş
 19. T
 20. U / Ü
 21. V
 22. Y
 23. Z

Y harfi ile başlayan atasözü ve deyimler. En güzel atasözleri ve deyimleri, ayrıca yerel sözleri, anlamlarıyla beraber sizler için derledik. Seçtiğimiz Türkçe atasözleri örnekleri, sitemizde alfabetik olarak sıralanmaktadır. Alfabetik linklere tıklayarak sadece ilgili harf ile başlayan atasözlerini ve deyimleri görebilirsiniz.

Y ile Başlayan Atasözleri

Ya aklın erince gücün yetecek, ya aklın ermeyecek dağda gezeceksin.
Ya evlat bir ya ocak kör.
Ya işten artar ya dişten.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
Yabancı koyun kenara (kenarda) yatar.
Yağ ile yavşan, sirke ile tavşan.
Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur.
Yağmur olsa, el tarlasına bile yağmaz. Anlamı: Kendisinden başkasına hayrı olmayanlar için söylenir.
Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz. Anlamı: Kendisinden başkasına hayrı olmayanlar için söylenir.
Yağmur rahmet, kar berekettir.
Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bilse hoş değil mi?
Yağmur yağsa kış olur.
Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın.
Yağmur yelle, düğün elle. Anlamı: Yağmur yelle gelir. Rüzgar, yağmurun sebebidir. Düğün de çevreyle, dost, akraba, komşu ile şenlenir, yakışık bulur anlamında.
Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın.
Yağmurlu gün tavuk su içmez.
Yağmuru yel azıtır, insanı el azıtır.
Yağına kıymayan çöreğini yoz yer.
Yakın dost hayırsız hısımdan yeğdir.
Yalancı kim? İşittiğini söyleyen.
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalamalı.
Yalanı söylemeli amma doğru yanında titremeli
Yalanın kemiği yok ki boğazına bata.
Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına.
Yalnız kalanı kurt yer.
Yalnız taş duvar olmaz.
Yalnız öküz çifte koşulmaz.
Yalnızlık Allah'a mahsustur.
Yalnızlık Hakk'a mahsustur.
Yanan harmanın öşürü olmaz! Anlamı: Olan olmuş, her şey mahvolmuş zaten...
Yanan harmanın yerinde ne kalır? Anlamı: Olan olmuş, her şey mahvolmuş zaten, anlamında söylenir.
Yanlış da bir nakış.
Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
Yanmış harmanın öşrü alınmaz. Anlamı: Olan olmuş, her şey mahvolmuş zaten, anlamında söylenir.
Yanık yerin otu tez biter.
Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun.
Yapı taşı, yapıdan kalmaz.
Yar, yıkıldığı gün tozar.
Yara sıcakken sarılır.
Yardımcının yardımcısı olur.
Yarım elma, gönül alma.
Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.
Yarına kalan davadan korkma.
Yastık değiştirmekle, baht değişmez.
Yaş kesen, baş keser.
Yaş yetmiş, iş bitmiş.
Yaşa yaşa, gör temaşa.
Yaşı at pazarında sorarlar.
Yatan öküze yem yok.
Yatan ölmez, eceli yeten ölür.
Yatsan sabah olur! Ölsen ele kalır! Anlamı: Çoru çocuğu olmayanlar için kullanır.
Yatsının faziletini güveyden sormalı.
Yavaş atın çiftesi pek olur.
Yavaş tükürüğün sakala zararı var.
Yavşak büyür bit olur, enik büyür it olur.
Yavuz at yemini arttırır.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
Yavuz itin yarası eksik olmaz.
Yaz kadı efendi, b.k b.k üstüne... Anlamı: Sıkıntı, dert, borç üst üste gelince kullanılır.
Yaz yalan, kış gerçek.
Yaz yaz gerek, kış kış.
Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
Yazın abanı al! Kışın ister al, ister alma. Anlamı: Sağlığın korunması için, asıl yazın tedbire ihtiyaç vardır. Kışın zaten mecburen tedbirli olunur anlamında. Geniş anlamda, her durumda-koşulda tedbiri elden bırakma, anlamında kullanılan bir atasözü.
Yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler mandayı.
Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Anlamı: Zamanında çalışmamanın sonucu hüsrandır.
Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.
Yazın gölge kovanın, kışın unu kara olur.
Yazın harmana sıçan öküzün kışın yemlikte ağzına gelir.
Yazın pisliği, kışa katık olur.
Yazın yanmayan kışın ısınmaz.
Ye bir çanak. Yuğ bir çanak.
Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
Yel esmeyince çöp kımıldamaz.
Yel gelen deliği kapamalı.
Yel kayadan ne koparır.
Yemeğin iyisi hazırıdır.
Yemeye hazır dayanmaz.
Yemeyenin malını yerler.
Yenenle yanana ne dayanır.
Yengece niçin yan yan gidersin, demişler; serde kabadayılık var, demiş.
Yeni senek suyu soğuk tutar.
Yenice eleğim, seni nerelere asayım?
Yenice elek duvarda gerek.
Yenilen pehlivan, güreşe doymaz.
Yenliceği yel atmış, g.tüne diken batmış.
Yerdeki yüze basılmaz.
Yerdiğin oğlan yer tutar.
Yerin kulağı var.
Yerinden oynayan yetmiş kazaya uğrar; en küçüğü ölüm.
Yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir.
Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.
Yerli tavşanı yerli tazı kapar.
Yetişemediğin köyün alt tarafında yat.
Yeğniyi yel alır, ağır yerinde kalır.
Yıl başına, akıl başına. Anlamı: İnsan yıl geçtikçe akıllanır anlamında. Örnek: Yıl başına, akıl başına, ne kadar çalışsalar şimdi zor anlamaları bu konuyu.
Yıl uğursuzun.
Yılan, çıktığı yere girer.
Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer.
Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.
Yılan sokan uyumuş da, kâr eden uyumamış.
Yılana yumuşak diye el sunma.
Yılanın başı küçükken ezilir.
Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.
Yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez.
Yırtıcı kuşun ömrü az olur.
Yiğidi öldür hakkını yeme.
Yiğidin malı meydandadır.
Yiğidin sözü, demirin kertiği.
Yiğidin yiğide ekmeği ödünç, kötüye sadaka.
Yiğit at, kendine kamçı vurdurmaz. Anlamı: Sorumlu, işini bilen kişi olmayı öğütleyen bir atasözü. Örnek: Kendinize laf getirmeyin, işinizi iyi yapın, yiğit at kendine kamçı vurdurmaz.
Yiğit başından devlet ırak değildir.
Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.
Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir.
Yiğit evlendiği gün... Gelin sevildiği gün... At eyerlendiği gün... İt yediği gün...
Yiğit lakabıyla anılır.
Yiğit meydanda belli olur.